Avís legal

Aquest lloc web i el domini http://www.web.ieduca.com és propietat de Infoself Group, telèfon: 902 51 33 22 i adreça de correu electrònic info@infoself.com.

Els continguts d’aquest lloc, fins i tot els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a Infoself Group o a tercers a qui han autoritzat el seu ús. Infoself Group els presenta al seu lloc amb la finalitat d’informació i per facilitar la seva relació amb les persones privades, empreses i amb administracions públiques.

Infoself Group es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

El logotip de Infoself Group i altres dissenys i logotips que identifiquen Infoself Group, serveis o campanyes i activitats només poden ser usats amb autorització o coneixement previ de Infoself Group.

Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, excepte si es té autorització expressa i per escrit de Infoself Group.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de Infoself Group o de tercers. Infoself Group no serà responsable del mal ús que puguin fer els usuaris.

Infoself Group complirà de manera estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

Infoself Group entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren al lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n derivarà. L’usuari autoritza amb aquest acte a Infoself Group a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l’autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Infoself Group podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant de qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà a Infoself Group.

Infoself Group informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en aquests processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de Infoself Group. La vigència d’aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes parell ala adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

Infoself Group adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Infoself Group no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Infoself Group. Tampoc no serà responsable de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com els danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Infoself Group. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Infoself Group es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Infoself Group no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a Infoself Group (framing).

L’ús d’aquest web implica l’acceptació total i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.