Estudis

 CFGM-Administració – CFMGAD
Administracó i Finances
E.I.E
MP01. Comunicació empresarial i atenció al client
MP02. Operacions administratives de compravenda
MP03. Operacions administratives de recursos humans
MP04. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
MP05. Tècnica comptable
MP06. Tractament de la documentació comptable
MP07. Tractament informàtic de la informació
MP08. Operacions administratives de suport
MP09. Anglès
MP10. Empresa i Administració
MP11. Empresa a l’aula
MP12. Formació i orientació laboral
MP13. Formació en centres de treball
 CFGS-Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma – CFSDAM
M3-FOL
M4-Programació
M6-Acces a Dades
M8-Programacio Android
 CFM Atenció a persones en situació de dependència [CFMTAP] – CFMTAP
Mòdul MP01. Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
Mòdul MP02. Atenció sanitària
Mòdul MP03. Atenció higiènica
Mòdul MP04. Atenció i suport psicosocial
Mòdul MP05. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
Mòdul MP06. Teleassistència