Estudis

 CFGM-Administració – CFMGAD
Administracó i Finances
E.I.E
MP01. Comunicació empresarial i atenció al client
MP02. Operacions administratives de compravenda
MP03. Operacions administratives de recursos humans
MP04. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
MP05. Tècnica comptable
MP06. Tractament de la documentació comptable
MP07. Tractament informàtic de la informació
MP08. Operacions administratives de suport
MP09. Anglès
MP10. Empresa i Administració
MP11. Empresa a l’aula
MP12. Formació i orientació laboral
MP13. Formació en centres de treball
 CFGS-Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma – CFSDAM
M3-FOL
M4-Programació
M6-Acces a Dades
M8-Programacio Android
 CFM Atenció a persones en situació de dependència [CFMTAP] – CFMTAP
Mòdul MP01. Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
Mòdul MP02. Atenció sanitària
Mòdul MP03. Atenció higiènica
Mòdul MP04. Atenció i suport psicosocial
Mòdul MP05. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
Mòdul MP06. Teleassistència
 CFM Emergències Sanitàries – CFMEMS
MP01 Manteniment mecànic preventiu del vehicle
MP02 Logística sanitària en emergències
MP03 Dotació sanitària en emergències
MP04 Assistència sanitària inicial en situacions d’emergència
MP05 Assistència sanitària especial en situacions d’emergència
MP06 Evacuació i trasllat de pacients
MP07 Suport psicològic en situacions d’emergència
MP08 Plans d’emergència i dispositius de riscs previsibles
MP09 Teleemergències
MP10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
MP11 Formació i orientació laboral
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
MP13 Anglès tècnic
MP14 Síntesi
MP15 Formació en centres de treball
 CFM Estètica i Bellesa – CFMEIB
MP01 Tècniques d’higiene facial i corporal
MP02 Maquillatge
MP03 Depilació mecànica i descoloració del borrissol
MP04 Estètica de mans i peus
MP05 Tècniques d’ungles artificials
MP06 Anàlisi estètica
MP07 Activitats en cabina d’estètica
MP08 Imatge corporal i hàbits saludables
MP09 Cosmetologia per a l’estètica i bellesa
MP10 Perfumeria i cosmètica natural
MP11 Màrqueting i venda en imatge personal
MP12 Formació i orientació laboral
MP13 Empresa i iniciativa emprenedora
MP14 Anglès tècnic
MP15 Síntesi
MP16. FCT
 estudi LOGSE prova – CFMPROV
 SMX – Sistemes Microinformàtics i Xarxe – IC10-SMX
MP01 Muntatge i manteniment d’equips
MP02 Sistemes operatius monolloc