Estudis

 CFM Manteniment electromecànic – CFMMEM
MP01 Tècniques de fabricació (1)
MP02 Tècniques d’unió i muntatge. (2)
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics. (2)
MP04 Automatismes pneumàtics i hidràulics. (3)
MP05 Muntatge i manteniment mecànic. (1)
MP06 Muntatge i manteniment elèctricelectrònic. (4)
MP07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades. (3)
MP08 Formació i orientació laboral
MP09 Empresa i iniciativa emprenedora
MP10 Anglès Tècnic
MP11 Síntesi
MP12 Formació en centres de treball