Sobre el Web

És una web pública per als centres treballant amb l’estructura WordPress, utilitzant el tema Nodes del departament d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya. Els centres podran gestionar continguts des del web, tals com crear noves pàgines d’informació i contingut fins a publicar notícies periòdicament informant als lectors d’informació d’interès com estudis impartits al centre, dates de matrícula, requisits per l’alumnat, preus, etc.

 

El calendari de la intranet iEduca es sincronitza diàriament amb el calendari del WordPress, de manera que la informació entrada i configurada amb visibilitat al web es veurà reflectida aquí. A més, també es dóna la opció de visualitzar pàgines d’informació entrada a la intranet com l’organigrama del centre, tutors, departaments, estudis, etc. De forma gradual, a iEduca ens disposem a enllaçar la informació més rellevant de la intranet per permetre mostrar-la a la web pública.