Organigrama

CÀRREC MEMBRES
Director SARA GONZALEZ
Secretari DOLORES CRESPO
Cap d’Estudis AMPARO SANTIAGO
Coordinador de qualitat JAIME LOPEZ
Coordinador pedagògic ANGELA GALLARDO
Coordinador informàtic IVAN ROMERO
Cap de departament JUAN JOSE ALVAREZ, M.Pilar Barneo, NEREA CABALLERO, IVAN ROMERO, ISABEL SANTOS, MARIA LUISA VELASCO
Tutor
tutors 1r Cicle