Organigrama

CÀRREC MEMBRES
Director
EQUIP DIRECTIU Albert Adell
Coordinador de Cicle
Coordinador de 1r Cicle d’ESO Adria Feliu
Coordinador de 2n Cicle d’ESO
Coordinador de Batxillerat
Coordinador de CFGM
Coordinador de CFGS
Tutor
Tutors BTX Maria, Julia
Tutors Primària
Tutors Secundària