Organigrama

CÀRREC MEMBRES
Cap d’Estudis Anna Palau
Coordinador de qualitat Miquel Santos
Coordinador pedagògic Eulalia Cloita
Coordinador de Cicle
Coordinador de 1r Cicle d’ESO Adria Feliu
Coordinador de 2n Cicle d’ESO
Coordinador de Batxillerat Eulalia Cloita
Coordinador de CFGM Eulalia Cloita
Coordinador de CFGS
Caps de departament Félix Elbaile
Tutor
Tutors 1r.
Tutors 1r. BTX
Tutors 2n
Tutors 2n. BTX
Tutors 3r.
Tutors 4t.